30/30®

Ứng dụng:

Lọc thô G4 theo tiêu chuẩn Châu Âu EN779

– Hiệu suất lọc (%): 90 ≤Am

– Vật liệu lọc: Sợi tổng hợp, Khung: Giấy carton chống ẩm

– Chênh áp khuyến nghị thay lọc: 250 Pa

– Tiêu chuẩn chống cháy: UL 900