CamCarb CG

Ứng dụng:

Các bộ lọc CG của CamCarb có thể chứa các loại vật liệu lọc Carbon hoạt tính hoặc Nhôm hoạt tính chất lượng cao được sử dụng để loại bỏ hiệu quả các chất gây ô nhiễm phân tử từ không khí.

Các ứng dụng: bộ lọc CamCarb CG loại bỏ các loại phân tử trong không khí khác nhau, bao gồm; mùi, khí độc hại và khí ăn mòn (khí axit).

• Chống ăn mòn

• Mùi của bể xử lý nước thải

• Mùi khói bếp

• Khí thải các ngành sản xuất công nghiệp

• Quy trình sản xuất nhẹ, phòng thí nghiệm

• Cơ sở di sản văn hóa

Các ứng dụng bao gồm:
• Tòa nhà thương mại cho các chất gây ô nhiễm bên ngoài (O3,NO2,
VOC, SO2, hydrocacbon đa nhân -PAH)
• Sân bay, để kiểm soát khí thải từ động cơ phản lực và giao thông
mặt đất. Phòng thí nghiệm hoạt động và sản phẩm.
• Quy trình sản xuất nhẹ, hoạt động phòng thí nghiệm
• Cơ sở di sản văn hóa, Phòng khám IVF (hỗ trợ sinh sản)
Các xi lanh CamCarb CG là tuyệt vời để loại bỏ ozone (O3), khói ô
tô và khí thải động cơ diesel (SOX, NOX, H2S, VOC), khói máy
bay phản lực trong các sân bay (SOX, NOX, H2S, VOC) và mức độ
phát thải công nghiệp nhẹ (khí axit, NH3, dung môi).