CamCarb VG

Ứng dụng:

Bộ lọc CamCarb VG có thể chứa các loại vật liệu lọc Carbon hoạt tính hoặc Nhôm hoạt tính chất lượng cao được sử dụng để loại bỏ hiệu quả

các chất gây ô nhiễm phân tử từ không khí.

Các ứng dụng: bộ lọc CamCarb VG loại bỏ các loại phân tử trong không khí khác nhau, bao gồm; mùi, khí độc hại và khí ăn mòn (khí axit).

• Chống ăn mòn

• Mùi của bể xử lý nước thải

• Mùi khói bếp

• Khí thải các ngành sản xuất công nghiệp

• Quy trình sản xuất nhẹ, phòng thí nghiệm

• Cơ sở di sản văn hóa