CityCarb I

Ứng dụng:

CityCarb là giải pháp tối ưu với thiết kế nhỏ gọn được bổ sung thêm môi trường lọc phân tử để lọc hạt kết hợp với hấp phụ phân tử khí hóa học.

Vật liệu lọc phân tử hạt được tẩm thêm Carbon để khai thác các lợi ích của động lực hấp phụ cực nhanh (RAD) nhằm loại bỏ các khí hóa học VOCs và mùi. Các chất ô nhiễm phân tử được giải phóng từ cả hai nguồn bên ngoài (khói giao thông, năng lượng, công nghiệp) và các nguồn nội bộ (xây dựng và hoàn thiện vật liệu, vật liệu gỗ, thảm, chất tẩy rửa, vv).

CitySorb là một bộ lọc ozone hiệu quả với hiệu suất loại bỏ ozone 90% hoặc xếp loại Oz9.