Fan Coil Filter (FCF)

Ứng dụng:

Fan Coil Filter (FCF)

Ứng dụng: Lọc bụi không khí đầu vào cho hệ thống thông gió, hệ thống AHU hay cửa gió cấp.
Loại: Lọc sơ cấp
Khung: Nhôm
Vật liệu lọc: Sợi polyester
Cấp độ lọc theo EN 779:2002: G3, G4.
Cấp độ lọc theo ASHRAE 52.2:2007: MERV 6, MERV 7.
Chênh áp cuối cần thay thế: 250 Pa.
Nhiệt độ tối đa: 80ºC – 100ºC khi làm việc liên tục.
Tiêu chuẩn chống cháy: DIN 53438 class F1.

Catalogue kỹ thuật chi tiết