HEPA Absolute™ CE – E11, H13

Ứng dụng:

Lọc Hiệu suất cao EPA- HEPA theo tiêu chuẩn Châu Âu EN1822

  • Đây là dòng lọc đáp ứng được yêu cầu lưu lượng cao với vận tốc gió từ 0,8 đến 1,8 m/s
  • Diện tích vật liệu lọc lớn

 

Click Download Catalog