Hi-Cap® Green HF 90/35

Ứng dụng:

Hi-Cap® Green HF 90/35

Ứng dụng: trong ứng dụng điều hòa không khí.

Loại hình: nhiều túi túi lọc.

Khung Header: nhựa.

Vật liệu: sợi Polyester.

EN 779: class 2002 lọc: G4.

ASHRAE 52.2: class 2007 lọc: Merv 7.

Đề xuất giảm áp lực cuối cùng: 250 Pa.

Nhiệt độ: 70ºC tối đa trong việc liên tục.

Giữ khung: Mặt trận và truy cập mặt vỏ và khung có sẵn, Loại 8 vàFC Vỏ.

Catalogue kỹ thuật chi tiết