Máy lọc không khí CC2100

Ứng dụng:

Ứng dụng: Máy lọc làm sạch không khí loại bỏ các hạt bụi xuống mức PM1, các axit vô cơ và axit hữu cơ có hại, H2S, SO2, Ozone, VOC và Formaldehyd cho nhiều lĩnh vực như bệnh viện, trung tâm chăm sóc sức khỏe, tòa nhà, trung tâm thương mại, nhà máy sản xuất công nghiệp…