OpakAir

Ứng dụng:

Ứng dụng: điều hòa không khí lưu lượng không khí cao và quá trình ứng dụng không khí.

Loại: công suất cao lọc nhỏ gọn.

Khung: thép mạ kẽm.

Gasket: polyurethane Endless.

Vật liệu: giấy sợi thủy tinh.