Opakfil 2V

Ứng dụng:

Hiệu quả cao, bộ lọc không khí dạng V trong tất cả các khung bao quanh bằng nhựa.