Opakfil ES 4V[Energy Saver]

Ứng dụng:

Lọc thứ cấp tiết kiệm năng lượng, ứng dụng trong đường ống HVAC.