Opakfil ST 3V

Ứng dụng:

Hiệu quả cao, bộ lọc không khí dạng V, tất cả các khung bao quanh bằng nhựa.