Tầm nhìn & sứ mệnh

1. Tầm nhìn:Không khí sạch là quyền của con người. Tại Air Filtech, chúng tôi tin rằng hít thở không khí sạch là quyền của con người. Môi trường không khí sạch giúp cải thiện năng suất, tiết kiệm năng lượng khi sử dụng thiết bị đồng thời giúp bảo vệ sức khỏe con người. Bằng một cách tiếp cận mới chúng tôi tập trung vào phục vụ khách hàng bằng cách giải quyết vấn đề nhanh chóng, phát triển thiết kế sáng tạo và kiểm soát chặt chẽ quy trình hoạt động. Bên cạnh đó, chúng tôi hướng đến bảo tồn nhiều hơn, sử dụng ít hơn và tìm ra những giải pháp tốt hơn. Sau cùng là để tất cả chúng ta có thể hít thở bầu khí quyển sạch hơn trên trái đất này.

2. Sứ mệnh:Air Filtech làm việc với sứ mệnh bảo vệ con người, quy trình sản xuất và môi trường không khí bằng cách xác định, phát triển và cung cấp các giải pháp không khí sạch một cách hiệu quả và tiết kiệm năng lượng nhất.