Thực Phẩm và Đồ uống

LỌC KHÔNG KHÍ CHO NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG- CAMFIL VIỆT NAM

1. Một số khu vực đặc thù trong ngành Công nghiệp thực phẩm: + Khu vực không nhạy (inert area), + Khu vực nhạy cảm (sensitive area), + Khu vực cực kỳ nhạy cảm (ultra sensitive area). Hình1:  Hình tham khảo hệ thống thông gió cho từng khu vực 1.1 Khu vực không nhạy: a. Định nghĩa: Khu vực

XEM BÀI VIẾT CHI TIẾT

LỌC KHÔNG KHÍ CHO NGÀNH THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG- CAMFIL VIỆT NAM

1. Một số khu vực đặc thù trong ngành Công nghiệp thực phẩm:

+ Khu vực không nhạy (inert area),

+ Khu vực nhạy cảm (sensitive area),

+ Khu vực cực kỳ nhạy cảm (ultra sensitive area).

Hình1:  Hình tham khảo hệ thống thông gió cho từng khu vực

1.1 Khu vực không nhạy:

a. Định nghĩa:

Khu vực không nhạy là khu vực – nơi mà rủi ro sinh vật nhiễm bẩn là thấp theo Tiêu chuẩn ISO/DIS 14.698-1.

b. Ví dụ về các ứng dụng: Khu vực dự trữ trước khi gửi nguyên liệu

c. Chất lượng không khí: Giống trong thông gió và điều hòa không khí

d. Yêu cầu lọc: Tối thiểu F7 (EN779-2012)

Hình2:  Một số lọc dùng cho khu vực không nhạy

1.2 Khu vực nhạy cảm:

a. Định nghĩa:

Khu vực nhạy cảm là khu vực – nơi mà rủi ro sinh vật nhiễm bẩn là cao hơn theo Tiêu chuẩn ISO/DIS 14.698-1.

b. Ví dụ về các ứng dụng: khu vực chế biến và đóng gói

c. Chất lượng không khí: Đặc tính vi sinh cao hơn

+ Lớp 10,000 – 100,000 (Tiêu chuẩn liên bang 209E),

+ Lớp M5.5 – M6.5 (Tiêu chuẩn liên bang 209E),

+ Lớp ISO 7 – ISO 8 (EN14644-1).

d. Yêu cầu lọc: E10 – E12 (EN1822)

Hình 3:  Một số lọc dùng cho khu vực nhạy cảm

 

1.3 Khu vực cực kỳ nhạy cảm:

a. Định nghĩa:

Khu vực cực kỳ nhạy cảm là khu vực – nơi mà rủi ro sinh vật nhiễm bẩn là cực kỳ cao theo Tiêu chuẩn ISO/DIS 14.698-1

b. Ví dụ về các ứng dụng: nghệ thuật điêu khắc, đo thủy chuẩn, trang trí, v.v…

c.Chất lượng không khí: Đặc tính vi sinh rất cao

+ Lớp 100 – 1,000 (Tiêu chuẩn liên bang 209E),

+ Lớp M3.5 – M4.5 (Tiêu chuẩn liên bang 209E),

+ Lớp ISO 5 – ISO 6 (EN14644-1).

d. Yêu cầu lọc: H14 (EN1822)

Hình 4 Một số lọc dùng cho khu vực cực kỳ nhạy cảm

 

Hình 5 Hình tham khảo lọc Camfil trong lĩnh vực Công nghiệp thực phẩm

2. Thị trường tiềm năng trong ngành Công nghiệp thực phẩm:

Hình 6 Băng tải cơ hoặc khí – Phòng kín sạch và luồng không khí vô trùng laminar

+ Chai được mang đi bởi không khí trong lành nhờ đơn vị không khí cục bộ trên các tuyến đường,

+ Nước được đóng chai trong khu vực sạch dưới tấm laminar.

Hình 7 Hình minh họa một băng chuyền sản xuất

Hình 8 Máy móc thiết bị đóng gói thực phẩm – nơi có sử dụng lọc không khí

3. Quy định thực phẩm ở Châu Âu:

– Camfil Farr đã tạo ra một loạt các sản phẩm cho ngành công nghiệp thực phẩm, thử nghiệm và xác nhận bởi LNE / G-MED sau khi Nghị định 92-631 *

* Chú thích về Nghị định 92-631: Nghị định n ° 92-631 từ ngày 08 tháng 07 năm 1992 liên quan đến vật tư thiết bị, dự định được tiếp xúc với các sản phẩm, thực phẩm và đồ uống cho người hoặc động vật.

– Nghị định này áp dụng chỉ thị 89-109 CE của Hội đồng Cộng đồng châu Âu từ ngày 21 tháng 12 1988 liên quan đến các thành viên tuyên bố tái lập quan hệ pháp luật liên quan đến nguyên vật liệu, thiết bị, như hoàn thành sản phẩm được dự định (hay là) tiếp xúc, phù hợp đến đích của họ, với các sản phẩm thực phẩm.

– Phạm vi sản phẩm của chúng tôi dành riêng cho ngành công nghiệp thực phẩm được phát triển phù hợp với yêu cầu của nó.

– Báo cáo kiểm tra có sẵn cho:

+ 30/30,

+ Hi Cap XLS,

+ S-Flo,

+ Hi Flo,

+ Opakfil Green,

+ Sofilair Green,

+ Megalam.

3.1 Chứng nhận ProSafe:

–  Chứng nhận:

+ EC 1935:2004 – Thực phẩm tiếp xúc phù hợp,

+ VDI 6022 – Điều kiện vệ sinh cho thông gió và điều hòa không khí – không thể được sử dụng như chất dinh dưỡng cho vi sinh vật,

+ Test reports – chống ẩm, thoát nước và hóa chất,

+ Chứng nhận về cháy,

+ Hiệu suất theo Tiêu chuẩn Châu Âu EN 779:2012 và EN 1822:2009.

Hình 9 Một số khách hàng tiêu biểu của Camfil trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống

Khi có yêu cầu về thông tin lọc khí Camfil hoặc cần hỗ trợ, tư vấn về các dòng lọc khí dùng trong hệ thống HVAC, xin anh chị vui lòng liên hệ để được hỗ trợ:

AIR FILTECH JSC (27MEE CORP.)

Add: 340 Trường Chinh, Quận 12, TP.HCM

Tel: 0937 644 666     Hotline: 08 999 44 666

Email:  hoang@airfiltech.vn or info@airfiltech.vn

Website: www.airfiltech.vn – airfiltech.com.vn